Bezdrátové telefony a systémy DECT, IP DECT, VoWiFi a Alarm Messaging a lokalizace osob

Bezdrátová SIP DECT telefonní řešení jsou navržena tak, aby splňovala náročné komunikační potřeby uživatelů bezdrátových telefonů v lehkém i těžkém průmyslu, kancelářích, skladech, dílnách, obchodech a zdravotnictví. Telefony DECT jsou ideální pro kancelářskou komunikaci, zatímco další funkce telefonu jako ke zasílání zpráv a zpracování alarmů z něj činí správnou volbu pro náročné komunikační potřeby na pracovištích, jako jsou zdravotnické organizace. Připojením sluchátek DECT k základnovým stanicím IP-DECT mohou uživatelé využívat výhod roamingu, profesionálního předávání zpráv, osobního alarmu a služby určování polohy..

Multicell DECT a VoWiFi systém Ascom

Multibuňkový IP DECT systém Ascom přináší jednoduchý a bezpečný systém bezdrátové telefonie, zasílání zpráv a zpracování osobních alarmů.

Systém bezdrátové komunikace Ascom je vhodný pro malé ale i velké podniky, hotely, autoservisy, nemocnice, atd.. Zajišťuje osobní pohyblivost všem zaměstnancům, kteří nepracují na jediném místě, pracují právě jinde než u svého pracovního stolu a nebo musí být neustále dosažitelní, např. v nemocnicích nebo závodech chemické výroby.

Systém obsahuje řadu doplňkových modulů, je to například alarm messaging, lokalizace osob, SMS, eskalace, atd..

Osobní alarmy pro zranitelné a osamělé pracovníky Ascom Lone Worker

Personál v přední linii ve zdravotnických a nápravných zařízeních. Zaměstnanci pohostinství a maloobchodu. Osamělí pracovníci v průmyslu a výrobě. Všichni si musí umět přivolat pomoc a poskytnout zasahujícím kritické informace, jako je místo, povaha a závažnost incidentů. Řešení Ascom umožňují zranitelným a osamělým pracovníkům právě to. Dát jim důvěru, která pramení z toho, že vědí, že pomáhá, je vždy po ruce.

Pro osamělé pracovníky v různých odvětvích a prostředí, jako jsou velká elektrárny, vysoce zabezpečená zařízení, vzdálená pracoviště atd. Tato řešení obvykle zahrnují: „MAN DOWN“ a „NO MOVEMENT“, kde se nepohybující nebo náhle nakloněné sluchátko zasílá upozornění vybraným složkám nebo kolegům.

Ascom Lone Worker využívá nejmodernější lokalizační technologie (LF, IR, DECT lokalizace, Wi-Fi) propřesné umístění sluchátka. Znalost místa vzniku osobního alarmu může dát zasahujícím kritické sekundy a minuty navíc.

Single a multicell IP DECT systémy SNOM

Jednobuňkové i multibuňkové IP DECT systém SNOMl přináší jednoduchý a bezpečný systém bezdrátové telefonie a zpracování osobních alarmů.

Bezdrátové DECT telefony a IP DECT systémy Snom poskytují spolehlivé řešení, které demonstruje více než 15 let zkušeností s vývojem komunikačních technologií. Vynikající kvalita hlasu a výkonný software společnosti Snom umožňují vysokou kvalitu zvuku v situacích, kdy u jiných zařízení dochází k rušení a snížení kvality hovoru.

Bezdrátový systém IP DECT Snom je cenově výhodný systém bezdrátové komunikace, vhodný pro malé a střední podniky, hotely, autoservisy, atd.. Zajišťuje osobní pohyblivost všem zaměstnancům, kteří nepracují na jediném místě, pracují právě jinde než u svého pracovního stolu a nebo musí být neustále dosažitelní. Systém je kompaktibilní se všemi komunikačnímy systémy podporující SIP protokol.

 
Chcete vypracovat cenovou nabídku nebo další informace o produktu?    Kontaktujte nás ⇒ 

Jednotná komunikace — Kontakní centra — Bezpečnost — Síťová infrastruktura