Služby poskytovatele hlasových a datových služeb, servis a outsourcing

Poskytování konektivity hlasových a datových služeb

Společnost SPOJING s.r.o. poskytuje  komplexní služby poskytovatele hlasové a datové konektivity na základě licence ČTÚ.

Rozumíme technologiím a víme jak je sestavit ve funkční celek. Jsme schopni vybrat nejlepší řešení pro vaše telekomunikační potřeby a nabízet špičková hlasová, datová a internetová řešení pro  váš komunikační systém. To vše s malým nebo žádným přerušením službe při změně operátora.

Pokud implementujete cloud computing, máte redundantní internetové připojení, které poskytuje ochranu proti selhání, když je váš operátor mimo provoz? Můžeme vám pomoci najít levné řešení, které vás udrží ve spojení.

Kontakujte nás ⇒ 

Profesionální služby servisních specialistů SPOJING s.r.o.

Každý zákazník má možnost si vybrat různý typ smlouvy na poskytování servisních služeb, od základní až po plný outsourcing s definovaných stupněm SLA. Servisní smlouvy zaručují našim klientům servisní zásah do sjednané doby od nahlášení poruchy, bezproblémové dodávky náhradních dílů, snížené hodinové sazby a další výhody.

Standardní podmínky těchto smluv je možno individuálně po vzájemné dohodě upravit tak, aby vyhovovaly potřebám zákazníka.

Kontakujte nás ⇒ 

Outsourcing komunikačních řešení

Mnoho předních spoelčnsotí na světě volí outsourcing svých softwarových i hardwarových komunikačních sprostředků aby snížili provozní náklady a zaměřili se na své ponikání.

Služby outsourcingu telco infrastruktury umožňují snížit náklady a zvýšit efektivitu, bezpečnost a škálovatelnost sítě.

SPOJING s.r.o. má veškeré odborné znalosti a technické zdroje pro návrh, výstavbu a údržbu komunikační infrastruktury, disponuje certifikovanými a vyškolenými zaměstnanci pro splnění vašich komunikačních cílů a návrh optimálního řešení za minimální náklady.

Kontakujte nás ⇒ 

 

Chcete vypracovat cenovou nabídku nebo další informace o produktu?    Kontaktujte nás ⇒ 

Jednotná komunikace — Kontakní centra — Bezpečnost — Síťová infrastruktura